CÔNG TY TNHH HINP

Hỗ trợ khách hàng: - Email: sale@strongertool.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0903821389_626954 -
Ngày đặt hàng: 24/12/2022
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

XE MINI 3 NGĂN


Mã :
Danh mục : XE MINI 3 NGĂN

1 715.000 ₫ 715.000 ₫
Tạm tính: 715.000 ₫
Tổng tiền: 715.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lý la Phụng
Địa chỉ: 527 hoà hảo p7 q11
Điện thoại: 0903821389

Email:

Ghi chú đơn hàng : Màu đen