CÔNG TY TNHH HINP

Hỗ trợ khách hàng: - Email: sale@strongertool.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0905833477_16686 -
Ngày đặt hàng: 07/11/2022
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

XE 3 NGĂN INOX


Mã :
Danh mục : XE ĐẨY 3 NGĂN INOX

1 2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫
Tạm tính: 2.800.000 ₫
Tổng tiền: 2.800.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Tấn Dũng
Địa chỉ: Nguyễn Tấn Dũng, An Khương, Đội 6, Thôn 5, Xã Bình Hoà, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0905833477

Email: tandungbsr@gmail.com

Ghi chú đơn hàng :