CÔNG TY TNHH HINP

Hỗ trợ khách hàng: - Email: sale@strongertool.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_08077074617_16420 -
Ngày đặt hàng: 29/12/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

GIÁ ĐỂ KHAY TUA NƠ VÍT


Mã :
Danh mục : Bảng treo dụng cụ

1 120.000 ₫ 120.000 ₫
Tạm tính: 120.000 ₫
Tổng tiền: 120.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nam Nguyễn
Địa chỉ: test
Điện thoại: 08077074617

Email: namtrongnguyen@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : Day la don dat hang thu.

Nam