CÔNG TY TNHH HINP

Hỗ trợ khách hàng: - Email: sale@strongertool.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0933686238_367428 -
Ngày đặt hàng: 17/01/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

XE ĐẨY DỤNG CỤ 3 NGĂN CÓ 2 TẤM HÔNG


Mã :
Danh mục : Xe đẩy dụng cụ 3 ngăn có 2 tấm hông

1 1.600.000 ₫ 1.600.000 ₫
Tạm tính: 1.600.000 ₫
Tổng tiền: 1.600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: linh
Địa chỉ:
Điện thoại: 0933686238

Email:

Ghi chú đơn hàng : test