CÔNG TY TNHH HINP

Hỗ trợ khách hàng: - Email: sale@strongertool.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0933686238_70691 -
Ngày đặt hàng: 29/12/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: LinhNT
Địa chỉ: 416, Nguyen Binh, Nhon đức, Nhà bè
Điện thoại: 0933686238

Email: linhnt@namphat.com

Ghi chú đơn hàng : Tôi muốn mua 2 sp