CÔNG TY TNHH HINP

Hỗ trợ khách hàng: - Email: sale@strongertool.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0933686238_737824 -
Ngày đặt hàng: 17/01/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

XE ĐẨY DỤNG CỤ 3 NGĂN


Mã :
Danh mục : Xe đẩy dụng cụ 3 ngăn

1 1.100.000 ₫ 1.100.000 ₫
Tạm tính: 1.100.000 ₫
Tổng tiền: 1.100.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: linh
Địa chỉ: bca
Điện thoại: 0933686238

Email: linhnt@namphat.com

Ghi chú đơn hàng : test