CÔNG TY TNHH HINP

Hỗ trợ khách hàng: - Email: sale@strongertool.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0933686238_987970 -
Ngày đặt hàng: 29/12/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

BÀN NGUỘI


Mã :
Danh mục : Bàn nguội

1 7.500.000 ₫ 7.500.000 ₫

XE ĐẨY DỤNG CỤ 3 NGĂN CÓ 2 TẤM HÔNG


Mã :
Danh mục : Xe đẩy dụng cụ 3 ngăn có 2 tấm hông

1 1.600.000 ₫ 1.600.000 ₫
Tạm tính: 9.100.000 ₫
Tổng tiền: 9.100.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: LinhNT
Địa chỉ: 416, Nguyen Binh, Nhon đức, Nhà bè
Điện thoại: 0933686238

Email: linhnt@namphat.com

Ghi chú đơn hàng : Tôi muốn mua 2 sp